Shiatsu en wetenschap

Bewijs

Shiatsu valt onder oosterse geneeswijzen en in Nederland door de oorsprong vanuit de Chinese geneeswijzen ook onder de TCG (traditionele Chinese geneeswijzen).

De oosterse en de westerse benadering van ziekte en gezondheid verschilt van elkaar. Daardoor is het soms lastig om op de westers wetenschappelijk manier aan te tonen dat een TCG-behandeling echt werkt. De conclusie die wordt getrokken, is dan: TCG is niet evidence based dus werkt het niet. Uit ervaring weten we dat de TCG wel werkt. Hoe zit dat?

Oost

In het traditionele oosterse denken, waar Shiatsu onder valt, bestaat alles uit energie en wordt alles in context met elkaar bekeken. De omgeving en de mens alles hangt met elkaar samen. Dit is een holistische visie en is het uitgangspunt van een TCG-therapeut. De TCG-therapeut behandelt niet alleen de klacht maar bevordert de gehele gezondheid of welzijn. Er is veel aandacht voor de oorzaak van de klacht. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de mens een zelfhelend vermogen heeft dat met de juiste behandeling en levenswijze kan worden versterkt. De kennis van de TCG komt voort uit eeuwenoude ervaring. In die zin kun je de TCG experience based of effect based noemen.

West

In de reguliere geneeskunde domineerde lang een natuurwetenschappelijke benadering. Hierin wordt gekeken naar de concreet waarneembare werkelijkheid. In deze benadering wordt een probleem (het geheel) opgesplitst in kleine onderdelen die afzonderlijk worden opgelost (reductionisme). Hierdoor is een gezondheidsklacht lang beschouwd als een op zichzelf staand, lichamelijk probleem dat met middelen van buitenaf (medicijnen) werd bestreden. Er was weinig aandacht voor de mens in zijn geheel. Wel is hierdoor een schat aan gedetailleerde, biomedische kennis ontstaan. Met deze kennis werden en worden veel werkzame en levensreddende medicijnen ontwikkeld.

De laatste decennia zijn er veranderingen gaande in de reguliere geneeskunde. Zo is er meer aandacht gekomen voor psychosociale factoren die de gezondheid beïnvloeden. Binnen deze ontwikkelingen sluit de oosterse geneeswijzen het beste aan bij de meer complexe modellen, zoals de systeembiologie.

Het beste van twee werelden

Simpel gezegd kun je stellen: het oosterse medische denken heeft geen oog voor detail en het westerse heeft geen zicht op het grote geheel. Zo bekeken zijn hun benaderingswijzen tegengesteld. Juist hierin schuilt de kracht van de integratieve geneeskunde. Geheel in de geest van de tegengestelde krachten yin en yang die elkaar tegelijkertijd aanvullen, doen de zienswijzen uit oost en west dat ook. Als we beide kennissystemen integreren, ontstaat een geneeskunde die het beste van twee werelden samenvoegt. Een geneeskunde die werkt vanuit een zo compleet mogelijk beeld van de mens, waarin preventie een belangrijke rol krijgt. Een geneeskunde waarbij ieder mens is gebaat.

Meer lezen?

Wilt u meer informatie over de achtergronden van ? Kijk dan op www.zhong.nl.

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van TCG. In het kenniscentrum van de NVA vindt u meer informatie over de huidige stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek naar acupunctuur en TCG.

Advertentie