Junonia

Mijn naam is Japke binnen praktijk Junonia geef ik Shiatsu therapie en vitaliteitstrainingen

Het doel van Shiatsu massage en VIT training is een verandering teweeg brengen zodat je je vitaler en gezonder voelt. Hierdoor kunnen klachten verdwijnen en kun je meer vanuit je eigen kracht en bewustzijn in het leven staan.
Hierop is de naam van mijn bedrijf gebaseerd:

Junonia, de naam van mijn bedrijf is een vlinder die o.a voorkomt in China de bakermat van oosterse geneeswijzen.
Vlinders staan voor verandering.
Juno is de godin van de intuïtie wanneer je je vitaal voelt werkt je intuïtie ook beter.

Vanuit de visie dat als de Ki, levensenergie stroomt er geen klachten zijn en je je daardoor vitaler voelt, worden er bij Junonia shiatsu behandelingen gegeven. Shiatsu is gericht op het opheffen van blokkades en het lichaam te voeden zodat blokkades en hierdoor klachten minder snel ontstaan. Zie ook het kopje shiatsu

Doormiddel van VIT trainingen kan je leren hoe je vitaler in het leven staat.
Via de VIT training kan er ook gekeken worden welke kwaliteit,( bijvoorbeeld daadkracht) jij nodig hebt om vitaler in het leven te staan.Je leert oefeningen om de kwaliteit die voor jou belangrijk is sterk te maken zodat je daar in moeilijke situaties op terug kunt vallen. Zie ook het kopje VIT training.

IK ben aangesloten bij Shiatsu Vereniging Nederland en bij GAT geschillen commissie.
Mocht u een klacht hebben en wij komen er samen niet uit kunt u zich wenden tot het GAT: https://www.gatgeschillen.nl
.

Advertentie