Shiatsu

Shiatsu

Shiatsu ook wel accupressuur is een Manuele-therapie en betekend letterlijk “vingerdruk”
Het wordt net als acupunctuur gebruikt om het lichaam en de geest via meridianen (energiebanen) in balans te brengen.
Bij Shiatsu worden echter geen naalden gebruikt maar druk op het lichaam met o.a duim en hand en kunnen er strekkingen en rotaties ingezet worden om zo blokkades in het lichaam op te heffen zodat klachten kunnen verminderen of opgeheven worden.

Klachten die behandeld kunnen worden zijn vergelijkbaar met die van acupunctuur en fysiotherapie.Pijn klachten( hoofd,rug,gewrichten), slaapstoornissen, hormonale problemen, stress gerelateerde klachten en stofwisselings problemen zijn enkele voorbeelden hiervan,ook zijn er goede resultaten bij de diverse zwangerschapsklachten .
Een uitgebreide lijst voor klachten die met acupunctuur te behandelen zijn kunt u vinden op http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf
Ook kunt u uitgebreide informatie over chinese geneeswijzen vinden op http://www.zhong.nl.

TCG, waar Shiatsu onder valt heeft een positieve invloed op uw gezondheid en vitaliteit. Het helpt lichaam en geest zich vitaal te voelen. Hierdoor kan de natuurlijke weerstand verbeteren, de pijngrens verhoogd worden en de levenslust gestimuleerd .

Het eerste bezoek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Nadat uw klachten zijn
besproken,zal er een uitgebeide diagnose op basis van oosterse geneeswijzen volgen. Hierbij zullen verschillende vragen gesteld worden, de pols gevoeld,de tong bekeken en de Hara(palperen van de buik) gediagnostiseerd.
Doormiddel van dit onderzoek kan de oorzaak van de klacht gevonden worden en behandeld, immers als de oorzaak weggenomen kan worden kunnen de klachten verminderen of verdwijnen.

Complementaire zorg

Shiatsu valt in Nederland binnen de complementaire zorg en komt eventueel via uw aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking. Indien dit nodig blijkt kunt u doorverwezen worden naar disciplines binnen de reguliere zorg of een andere vorm van complementaire zorg.

De klachten die behandeld worden zijn heel divers en het beste is om contact op te nemen via info@junonia.nl of met een therapeut bij u in de buurt zodat aangegeven kan worden of een klacht wel of niet via shiatsu behandeld kan worden. Na 3-4 behandelingen is er een evaluatie waarbij gekeken wordt of de behandeling aanslaat.

Advertentie