Geluk

door Junonia

Geluk
bewustzijn
van wat je hebt

Geluk
delen
vanuit jezelf

Geluk
open staan
om te ontvangen

Wat is geluk. Geluk is voor iedereen anders. Voor mij is het bewustzijn van wat ik heb en wat ik kan delen. Bijvoorbeeld het delen van meditaties en inzichten waarmee ik weer hoop een ander iets in zijn of haar leven te geven om gelukkig te zijn.
Geluk is ook bewust openstaan voor wat je gelukkig maakt zodat je het kunt ontvangen.

Of zoals de verjaardags- engel van Marlis Salzmann mij vandaag zegt:

Het leven geeft mij alles, wat ik nodig heb om gelukkig te zijn.

Hieronder volgen een paar oefeningen om je bewuster te maken van wat je gelukkig maakt.

Sta gedurende de dag regelmatig stil bij het idee waar wordt ik nu gelukkig van.
Dat kan je schone keuken zijn, de vogel die je hoort fluiten, het groene gras. Sta open om geluk te ervaren vanuit de kleine dingen en grote dingen.
Wil je hier een uitgebreidere oefening van maken schrijf dan een week lang aan het eind van de dag 7 dingen op waar je die dag gelukkig van bent geworden.

Om bewuster om te gaan met het ontvangen van geluk zeg je een week lang voor je opstaat en voor je in slaap valt op een inademing 3x:
Het leven geeft mij alles wat ik nodig heb om gelukkig te zijn.

Harte groet
Japke