Hoofdpijnklachten east vs west

door Junonia

Shiatsu en hoofdpijn
Over het algemeen nemen we pijnstillers wanneer we hoofdpijn hebben. Wanneer het regelmatig is of je kan er niet meer door functioneren wordt er verder gekeken. Meestal zijn er via de reguliere zorg geen directe aanleidingen/oorzaken te vinden. Pijnstilling is dan meestal de behandeling.
Stress is vaak een oorzaak alleen hoe komt het dat de een van stress maagklachten krijgt en de ander hoofdpijn?

Visie oosterse geneeswijzen
Vanuit oosterse geneeswijzen wordt er op een andere manier naar het lichaam gekeken dan vanuit westerse geneeswijzen. Via oosterse anamnese kan vaak de oorzaak van de hoofdpijn binnen het energetisch systeem gevonden worden. Hoe, wanneer, welke pijn klachten zijn diagnostische middelen om de oorzaak te achterhalen. Er zijn namelijk diverse oorzaken die hoofdpijn klachten kunnen geven. Deze staan op zichzelf of ontstaan door interactie binnen de verschillende systemen.

Binnen oosterse denkwijzen zijn er interne en externe factoren die van invloed zijn op het lichaam en die hoofdpijn kunnen veroorzaken:

Externe factoren
De externe factoren zijn: tocht, koude/hitte, bacteriën/virussen die het lichaam binnen dringen. Deze kunnen de oorzaak zijn van hoofdpijn. Bij voorbeeld een ijsje eten dat erg koud is kan hoofdpijn geven. Een andere klacht die kan ontstaan door de externe factor kou is een stijve nek.

Externe factoren hebben invloed op het interne systeem. Wanneer het interne systeem verzwakt is, is dit meer vatbaar voor de externe factoren. Iemand kan bijvoorbeeld een hekel hebben aan wind. Voor iemand die werkt binnen de oosterse geneeswijzen is dit informatie die van belang kan zijn bij de diagnose en te bepalen vanuit welk systeem een klacht kan ontstaan.
Met betrekking tot dit specifieke voorbeeld is de kans groot dat er een verstoring is binnen het hout element en de daaraan gekoppelde orgaansystemen de lever en galblaas. Deze persoon kan hierdoor vatbaarder zijn voor stress en frustratie.

Interne factoren
Interne verstoringen zorgen voor klachten die van binnenuit ontstaan veelal door de manier waarop er met emoties en stress omgegaan wordt. Hierdoor ontstaan verstoringen in de functie van energetisch organen en hun energiebanen (meridianen):

De energetische organen hebben dezelfde namen als de fysieke organen. Echter wanneer hier een verstoring benoemd wordt is er fysiek met het orgaan, in het algemeen, niets tastbaars aan de hand. Wanneer er gezegd wordt dat de hoofdpijn komt door geblokkeerde energie van de lever. Zegt dit iets over het energetisch niveau van het orgaan systeem en hoe deze binnen het energetisch systeem functioneert.
De functie van de lever is gevoelig voor stress. Wanneer dit systeem al zwak is, is de kans groot dat je vatbaar bent voor stress en spanningshoofdpijn.
Een Shiatsu therapeut zal dan op de meridianen werken die de leverenergie kunnen versterken of de blokkade binnen dit systeem opheffen.

Orgaan systemen gekoppeld aan hoofdpijn
De lever-, de nier- en de milt energie hebben de meeste invloed op de energiestroom naar het hoofd en de hersenen. Een verstoring in de functie van deze organen systemen kan al snel tot hoofdpijn leiden. Meerdere factoren spelen daarbij een rol: er kan teveel of te weinig energie naar het hoofd gaan, energie kan traag zijn, of geblokkeerd zijn.

Een voorbeeld is iemand die hoofdpijn krijgt bij te weinig/niet op tijd eten.
Je voedings- en bewegingspatroon zijn van grote invloed op het functioneren van het milt systeem. Er zijn mensen die wanneer ze niet op tijd eten, hoofdpijn krijgen dit komt omdat het milt systeem dan niet goed kan functioneren.
Tijdens een Shiastu consult kan dit een rede zijn om naar het voedingspatroon te kijken om te bepalen wat m.b.t. voeding/eetpatroon behulpzaam kan zijn bij het verminderen van de klachten.

Emoties.
Aan elk orgaan is een emotie gekoppeld zo is de lever is gevoelig voor frustratie en boosheid, de nier voor angst en de milt voor piekeren en tobben.
Tob en pieker je veel en heb je hoofdpijn klachten dan ligt dit over het algemeen aan het energetische systeem van de milt.
Heb je veel angst dan kan dit leiden tot hoofdpijn klachten ofwel vanuit het nier systeem zelf dan wel omdat de angst stress veroorzaakt waardoor het leversysteem niet goed functioneert.

Trauma
Dan is er nog de categorie trauma zoals een whiplash. Ook hierbij kan Shiatsu behulpzaam zijn. Hier heeft een externe factor invloed gekregen op het interne. Gekeken wordt dan welk systeem hierdoor is aangetast en welke emotie wellicht door de traumatische ervaring van invloed is.

Behandeling op maat
Er zijn vele factoren die voor verschillende typen hoofdpijn zorgen. Een Shiatsu behandeling tegen hoofdpijn kan dan ook van persoon tot persoon verschillen en wordt zo een behandeling op maat.
Met een pijnstiller verdwijnt over het algemeen het symptoom hoofdpijn.
Met behulp van Shiatsu kan de bron behandeld worden en hiermee hoofdpijn voorkomen.